Aanpak

Wij geloven dat professionele ruimte, (zelf)vertrouwen en het hebben van een scherpe focus basisingrediënten zijn voor professionals om te groeien. Aan deze “voorwaarden” leveren we een bijdrage aan de hand van de volgende drie stappen:

1. Unieke talenten in beeld

Om goed verbinding te maken met anderen is het nodig dat de professional zichzelf goed kent. Met al zijn kwaliteiten als ook zijn minder sterke kanten. Onderscheidend zijn, daarmee maken organisaties het verschil. De toekomstbestendige professional “moet” zichtbaar zijn en unieke talenten optimaal benutten.

Lees meer >

2. Sturen op professionele focus

Professionals werken gedreven en hebben veelal een sterke focus op datgene wat de klant en/of organisatie van hen vraagt. Er is echter meer.., namelijk een stevige eigen visie en vakmanschap. Dit vraagt sturen op een eigen professionele focus. De eigen professionele identiteit geeft het werk en de visie van de professional een eigen ‘kleur’. Zo kan de professional onderscheidend zijn, wat nodig is om stevig te staan in een veranderende omgeving.

Lees meer >

3. Versterken van professionele samenwerking

1 + 1 = 3, althans dat zou het moeten zijn in kader van optimale samenwerking. Dat je elkaar écht versterkt en dat samenwerken meer oplevert dan alleen ‘je ding doen’. Dit vraagt elkaars talenten kennen en benutten, maar ook elkaar ondersteunen bij verdere ontwikkeling. Wij richten ons hierbij op het versterken van  teamkracht. Elkaar opnieuw ontmoeten, elkaars talenten zien. Vanuit daar het verschil maken en samen als organisatie voorbereid zijn op de lerende organisatie van de toekomst.

Lees meer>