Missie

Steeds meer professionals en professionele organisaties zijn zoekend naar een missie. Men wil optimaal van waarde zijn. Men wil eruit halen wat erin zit en optimaal bijdragen. Er zijn onderwijsteams die op zoek zijn naar hun missie. Zorgteams die meer uit de samenwerking willen halen. In deze tijd van grote arbeidstekorten op de arbeidsmarkt is het van belang dat we juist nu verbinden met elkaar vanuit een gezamenlijke visie en missie.

Onze missie vanuit Professional Focus is dan ook om

  • Professionals zich eigenaar te laten voelen van organisatie- en/of teamdoelen.
  • Professionals verantwoordelijkheid te laten nemen voor eigen functioneren, dus gaan voor vakmanschap.
  • Een gezamenlijke leercultuur te creeren waarin fouten mogen worden gemaakt, men samen innoveert en leert zodat optimale resultaten worden behaald.

Op teveel plekken wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van alle aanwezige talenten in de organisatie. Er is enorm veel kennis en expertise binnen handbereik aanwezig. Laten we samen het werken leuker maken en optimaal leren van elkaar. Hierdoor kunnen we , mooiere dingen realiseren voor alle cliënten, klanten en leerlingen. En daarmee de wereld een beetje leuker maken.