Missie

Steeds meer professionals en professionele organisaties zijn zoekend naar een missie. Men wil optimaal van waarde zijn. Men wil eruit halen wat erin zit en optimaal bijdragen. Er zijn onderwijsteams die op zoek zijn naar hun missie. Zorgteams die meer uit de samenwerking willen halen. Zelfsturende teams van bouwspecialisten die hun gezamenlijke resultaten willen bereiken.

Waar steek ik op in?

Mijn missie is om professionals te begeleiden zodat zij:

  • Hun mening daadkrachtig geven en acteren vanuit hun eigen professionele visie.
  • Initiatief nemen en zowel intern als bij de klant duidelijk zichtbaar zijn.
  • Tijdig aan de bel trekken op het moment dat resultaten onder druk komen te staan.
  • Doelgericht samenwerken met collega professionals op een manier waarin er optimaal van elkaar geleerd wordt.
  • Werken vanuit hun passie en met plezier.
  • Zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen professionele ontwikkeling en sturen op eigen professionele groei.

In co-creatie met organisaties streef ik ernaar dat:

  • Professionals zich eigenaar voelen van organisatie- en/of teamdoelen.
  • Professionals verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren, dus gaan voor vakmanschap.
  • Er een gezamenlijke leercultuur ontstaat waarin fouten mogen worden gemaakt, men samen innoveert en leert zodat optimale resultaten worden behaald.
  • De professionele cultuur onderdeel wordt van het systeem.

Waarom?

Ik vind het zonde dat we te weinig gebruik maken van alle aanwezige talenten. Er is enorm veel kennis en expertise binnen handbereik aanwezig. De kunst is er ruimte voor te leren maken en “ont-moetingen” te creëren. Laten we samen het werken leuker maken en leren van elkaar!

Hoe?

Hoe ik je kan helpen? Kijk onder ‘Aanbod’ voor samenwerkingsmogelijkheden en kijk onder ‘Aanpak’ voor wat centraal staat in mijn manier van werken.