Insights Discovery

Insights Discovery Persoonlijke profielen

Bij coaching en / of teamcoaching kan het waardevol zijn gebruik te maken van het Insights Discovery Profiel.

In kader van individuele coaching:
Het Insights Discovery profiel is een persoonlijke profiel dat wordt gegenereerd aan de hand van een twintigtal vragen die je voorafgaand via internet invult. Na een korte uitleg over o.a. de vier kleuren onderzoeken we samen wat je wel of niet herkent uit het profiel. We leggen altijd een link met voor jou relevante coachingsvragen. Concrete lastige situaties uit de praktijk kunnen we met behulp van het Insightswiel uitwerken.

In kader van teamcoaching:
Aan de hand van uitleg over het instrument en de persoonlijke profielen van deelnemers neem ik het team mee op een reis van zelfinzicht, waardoor elk teamlid de impact van zijn/haar gedrag op anderen (h)erkent. We bespreken samen de verschillen in het team, ondersteunen bij het ontdekken van de ‘blinde vlek’ en ‘mogelijke verbeterpunten’ en identificeren hoe wel en hoe niet te communiceren.

Het bijbehorende teamwiel werkt vaak als een katalysator voor de verbetering in de interactie tussen teamleden. Het profiel is gevuld met inzichtelijke en concrete uitspraken, waardoor het een mooie basis is voor teamontwikkeling.

Uiteraard staat dit instrument niet los maar zoeken we samen naar de verbinding met de dagelijkse werkpraktijk en hoe dit optimaal te integreren.

Indien je meer wilt weten over de wijze waarop we Insights Discovery in onze trajecten gebruiken, neem gerust contact op!