Professionele samenwerking

Kennis en kunde wordt onderling nog weinig gedeeld in organisaties. Professionals kiezen er vaak voor om ‘snel’  alleen een klus te klaren omdat overleg met collega’s teveel tijd vraagt of gewoon praktisch lastig in te plannen is.

Dit mechanisme, van zelfstandig je werk doen en de zogenaamde ‘drukdoenerij’, draagt niet altijd bij aan het versterken van vakmanschap en staat goed werkende zelfsturende teams in de weg.
Teamkracht vraagt om open professionele ontmoetingen en het versterken van samenwerking. Het vraagt om professionals die eigenaarschap nemen en daarnaast om stuurkracht, oftewel heldere kaders en begeleiding vanuit de organisatie.

Het doel van deze stap is daarom verbinden, écht contact maken met elkaar als professional zijnde. Vanuit de werkpraktijk maken we samen concrete afspraken en verkennen we de grenzen van samenwerking en leren.

Wat brengt deze stap de professional?

  • De professional ontdekt wat zijn/haar unieke bijdrage is in het eigen team en de organisatie. Hij/zij opent de ogen voor talenten en kwaliteiten van anderen.
  • De professional kent zijn/haar meerwaarde binnen de organisatie en oogst waardering en erkenning voor het delen van kennis en kunde.
  • De professional groeit door middel van de constructieve samenwerking met teamleden en ervaart meer werkgeluk.

Wat brengt deze stap de organisatie?

  • De stuurkracht van de organisatie wordt versterkt door de scherpe dialoog vanuit de professionele teams.
  • Professionals leren actief met elkaar. Zij halen samen het beste uit zichzelf én elkaar.
  • Professionals werken gezamenlijk vanuit eigenaarschap aan te behalen resultaten uit de werkpraktijk en zijn succesvol in wat ze doen.

Wil je weten hoe dit eruit zou zien voor jou, neem dan contact met me op!

Professionele samenwerking is stap 3 binnen mijn aanpak. Stap 1 is Unieke talenten in beeld. Stap 2 betreft Sturen op professionele focus.