Sturen op professionele focus

Nog te vaak kom ik professionals tegen die wel doelstellingen hebben geformuleerd op basis van resultaatafspraken voor de organisatie, maar zichzelf hierbij zijn vergeten. Hoe kun je terugkijken op of je wel / niet goed bezig bent als vakprofessional, als je geen doelen voor jezelf vooraf hebt gesteld?

In deze stap ondersteun ik professionals om in beeld te brengen waar zij dit op moment staan als professional en waar ze als professional naartoe willen. Dit door de focus te leggen op henzelf als professional (naar binnen), voordat zij zich als professional (opnieuw) verbinden met mede-professionals (naar buiten gaan).

Wat brengt deze stap de professional?

  • De professional ontwikkelt een duidelijke focus op wat voor hem/haar belangrijk is in het uitoefenen van het vak.
  • De professional kan gericht benoemen wat van al zijn/haar unieke talenten (vorige stap) hem/haar de eigen kleur in het werk geeft.
  • De professional kan gericht met de mensen in de organisatie in gesprek over waar hij/zij goed in is en wat zijn/haar visie is hoe zijn/haar talenten optimaal in te zetten.
  • De professional kan gerichter keuzes maken voor wat betreft datgene wat hem/haar energie geeft en waar hij/zij goed in is.

Wat brengt deze stap de organisatie?

  • Professionals nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen vakmanschap.
  • Professionals zijn in staat om in gesprek te gaan over wat hen energie geeft en hoe zij hun unieke talenten optimaal kunnen inzetten in het werk.
  • Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd om eigen talenten en kennis optimaal in te zetten.
    Wil je weten hoe dit eruit zou zien voor jou, neem dan contact met me op!

Wil je weten hoe dit eruit zou zien voor je team / jouw organisatie, neem dan contact met me op!

Sturen op professionele focus is stap 2 binnen mijn aanpak. Unieke talenten in beeld is stap 1. Versterken van professionele samenwerking vormt stap 3.